top of page
Domů
1b.jpg
Pro školní rok 2022/23 připravujeme

Otevření jedné třídy mateřské školy pro 15 dětí

Otevření jedné třídy základní školy pro 20 dětí 1.–2. ročníku

Sbírka
Ve sbírce na Sudickou školu na DONIO.cz
jsme vybrali přes 890 000 Kč!

Všem dárcům ze srdce děkujeme

Přispívat můžete i nadále, na účet boskovického evangelického sboru,

který stavbu financuje – 153291224 / 0300

Náplň školy
Jaká bude Sudická škola?

Individuální přístup

Menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce.

Kontakt s přírodou

Díky umístění školy budou mít děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu a krajinu. 

Laskavé prostředí

Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti  nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj.

Od 14. 3. 2022 je škola oficiálně zaregistrovaná na ministerstvu školství jako

Církevní mateřská a základní škola Sudice.

Zápis do základní školy Sudice

Zde naleznete ke stažení žádost o přijetí, žádost k odkladu a dokument s informacemi o průběhu zápisu. V případě jakékoliv nejasnosti nás prosím kontaktujte.

Zápis
Kdo bude ve škole učit?
jana_zach_600x600.jpg

Mgr. Jana Zachovalová

učitelka pro 1. stupeň ZŠ

Paní učitelka Jana má zkušenosti z malotřídky ve Vískách, Mateřského centra Boskovice a taky vedla boskovický oddíl Skautu.

Malotřídky mi vyhovují v individuálním přístupu k dětem. Jsou to takové rodinné školy s větším přístupem k přírodě."

DSC_0780 kopie.jpg
Pořádáme sobotní brigády

Abychom urychlili rekonstrukci, zapojujeme se od podzimu 2021 do stavby.
Pomáhají rodiče dětí, které budou chodit do Sudické školy, občané Sudic a členové boskovického evangelického sboru. Všem moc děkujeme.

Obnovení evangelické školy

Na návsi v Sudicích stojí krásná historická budova – bývalá evangelická škola.

Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby a sociální bydlení.

Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrací k původnímu záměru

a pracuje na obnovení školy.

Pro koho je církevní škola?

Sudická škola bude otevřena všem, bez rozdílu náboženského přesvědčení.

Kromě pedagogů bude jednou týdně vyučovat děti evangelický farář.

Program bude založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů.

Cílem je vést děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření.

Financování školy

Projekt školy je nekomerčního charakteru. Provoz bude z větší části
financován prostřednictvím MŠMT. Výše školného bude stanovena tak, aby
byl provoz školy dlouhodobě udržitelný. Zároveň usilujeme o to, aby škola

byla otevřená všem a nevznikaly sociální bariéry.

Evangelická škola
decka_venku.jpg
Kdo stojí za projektem „Sudická škola"

Projekt vzešel z iniciativy boskovického evangelického sboru v čele s farářem Jiřím Burešem, který navázal spolupráci s Dagmar Hamalovou, boskovickou muzejnicí, pedagožkou a političkou.

jiri_600x600.jpg

Mgr. Jiří Bureš

evangelický farář

dagmar_600x600.jpg

Mgr. Dagmar Hamalová

ředitelka Sudické školy

Chcete se o škole dozvědět víc? Ozvěte se nám

Jak nyní v přípravném roce, tak v budoucím provozu Sudické školy uvítáme
každý nápad a iniciativu rodičů, prarodičů a sourozenců dětí a žáků.

Jiří Bureš – 776 219 938
Dagmar Hamalová – 602 249 400

Datová schránka zřizovatele školy (Českobratrská církev evangelická): e6vep4g 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Wernischová

Kontakt
NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni.png

Realizaci projektu „Sudická škola" podpořila Nadace ČEZ.

bottom of page