sudice_foto.jpg
Pro školní rok 2022/23 připravujeme

Otevření jedné třídy mateřské školy pro 15 dětí

Otevření jedné třídy základní školy pro 20 dětí 1.–2. ročníku

Pokračujte dolů

 
Jaká bude sudická škola?

Individuální přístup

Menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce.

Kontakt s přírodou

Díky umístění školy budou mít děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu a krajinu. 

Laskavé prostředí

Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti  nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj.

 
Máte zájem o novou školu v Sudicích?

Aktuálně hledáme rodiče, kteří by vyjádřili předběžný zájem o umístění svých dětí do naší školky nebo školy. Když se přihlásíte už nyní, budeme

s vámi přednostně počítat na jaře 2022, kdy bude probíhat regulérní zápis.

Pomůžete nám, když si zarezervujete místo do 22. 9. 2021.

Obnovení evangelické školy

Na návsi v Sudicích stojí krásná historická budova – bývalá evangelická škola.

Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby a sociální bydlení.

Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrací k původnímu záměru

a pracuje na obnovení školy.

Pro koho je církevní škola?

Sudická škola bude otevřena všem, bez rozdílu náboženského přesvědčení.

Kromě pedagogů bude jednou týdně vyučovat děti evangelický farář.

Program bude založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů.

Cílem je vést děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření.

Financování školy

Projekt školy je nekomerčního charakteru. Provoz bude z větší části
financován prostřednictvím MŠMT. Výše školného bude stanovena tak, aby
byl provoz školy dlouhodobě udržitelný. Zároveň usilujeme o to, aby škola

byla otevřená všem a nevznikaly sociální bariéry.

 
Kdo stojí za projektem „Sudická škola"

Projekt vzešel z iniciativy boskovického evangelického sboru v čele s farářem Jiřím Burešem, který navázal spolupráci s Dagmar Hamalovou, boskovickou muzejnicí, pedagožkou a političkou.

jiri_600x600.jpg

Mgr. Jiří Bureš

evangelický farář

dagmar_600x600.jpg

Mgr. Dagmar Hamalová

vedoucí přípravného týmu

 

Chcete se o škole dozvědět víc? Ozvěte se nám

Jak nyní v přípravném roce, tak v budoucím provozu Sudické školy uvítáme
každý nápad a iniciativu rodičů, prarodičů a sourozenců dětí a žáků.

Jiří Bureš – 776 219 938
Dagmar Hamalová – 602 249 400
Chcete si zarezervovat místo
pro své dítě?

​Pokud je vám naše pojetí školky a školy v Sudicích blízké,

můžete si rovnou zarezervovat místo pro vaše dítě.