top of page
Náplň školy
Jaká je Sudická škola?

Individuální přístup

Menší počet dětí umožňuje individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce.

Kontakt s přírodou

Díky umístění školy mají děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu a krajinu. 

Laskavé prostředí

Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti  nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj.

Obrázek WhatsApp, 2023-05-19 v 21.35.13.jpg
Zápis do základní školy Sudice

Zde naleznete ke stažení žádost o přijetí, žádost k odkladu a dokument s informacemi o průběhu zápisu. V případě jakékoliv nejasnosti nás prosím kontaktujte.

Zápis
Kdo učí v Sudické škole?
jana_zach_600x600.jpg

Mgr. Jana Zachovalová

učitelka pro 1. stupeň ZŠ

Paní učitelka Jana má zkušenosti z malotřídky ve Vískách, Mateřského centra Boskovice a taky vedla boskovický oddíl Skautu.

Malotřídky mi vyhovují v individuálním přístupu k dětem. Jsou to takové rodinné školy s větším přístupem k přírodě."

Photo 03.09.2022 18 21 04.jpg
Obnovení evangelické školy

Na návsi v Sudicích stojí krásná historická budova – bývalá evangelická škola.

Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby a sociální bydlení.

Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrátil k původnímu záměru a obnovil zde školu a školku.

Pro koho je církevní škola?

Sudická škola je otevřena všem, bez rozdílu náboženského přesvědčení.

Kromě pedagogů vyučuje děti jednou týdně evangelický farář.

Program je založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů.

Cílem je vést děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření.

Financování školy

Projekt školy je nekomerčního charakteru. Provoz je z větší části
financován prostřednictvím MŠMT. Výše školného je stanovena tak, aby
byl provoz školy dlouhodobě udržitelný. Zároveň usilujeme o to, aby škola

byla otevřená všem a nevznikaly sociální bariéry.

Evangelická škola
Podořte nás
Podpořte Sudickou školu

Přestavba budovy byla nákladná a moc nám pomůže, když přispějete jakoukoliv částkou na účet evangelického sboru v Boskovicích, který rekonstrukci realizoval:

153291224 / 0300

Kdo stojí za projektem „Sudická škola"

Projekt vzešel z iniciativy boskovického evangelického sboru v čele s farářem Jiřím Burešem, který navázal spolupráci s Dagmar Hamalovou, boskovickou muzejnicí, pedagožkou a političkou.

jiri_600x600.jpg

Mgr. Jiří Bureš

evangelický farář

dagmar_600x600.jpg

Mgr. Dagmar Hamalová

ředitelka Sudické školy

Jiří Bureš – 776 219 938
Dagmar Hamalová – 602 249 400

Datová schránka zřizovatele školy (Českobratrská církev evangelická): e6vep4g 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Wernischová

Kontakt
NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni.png

Realizaci projektu „Sudická škola" podpořila Nadace ČEZ.

sudice-okres-blansko.png

Projekt rekonstrukce budovy školy podpořila obec Sudice.

bottom of page